O Promonteu

Promonte je prvi i najveći operator mobilne telefonije u Crnoj Gori. Vlasnik 100% kompanije je Telenor Mobile Communications AS iz Norveske.

Danas, Promonte svojim korisnicima omogućava sigurnu, jednostavnu i visokokvalitetnu komunikaciju sa porodicom, prijateljima i poslovnim partnerima, kako u zemlji tako i inostranstvu.

Sjedište kompanije:
Bulevar Dzordža Vašingtona 83
Podgorica
Crna Gora

Adresa za pošiljke:
Promonte GSM d.o.o.
Poštanski fah 125
81000 Podgorica
Crna Gora

Tel: +382 81 23 50 00
Fax: +382 81 23 50 35
email: info@promonte.com

Korisnički servis
  Tel: 9898

Poslovni korisnički servis
  Tel: 1169
  Fax: +382 81 401 405
  email: pks@promonte.com

> Povratak

--------------------
English